Home - Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

PRIVACY POLICY

Kính gửi quý hội viên, nhà cái ST666 (sau đây gọi là “chúng tôi”) tuyệt đối tôn trọng và bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư của bạn. 

Để giúp bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, xử lý, sử dụng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật về việc bảo vệ quyền riêng tư sau đây:

1. Phạm vi áp dụng

(1) Nội dung của chính sách bảo mật này bao gồm cách chúng tôi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân do bạn cung cấp để sử dụng trang web/ứng dụng của chúng tôi (sau đây gọi là “APP”), dịch vụ, tham gia các hoạt động, tham gia thành viên, đăng ký dịch vụ, v.v.

(2) Khi các đối tác của chúng tôi hay còn được gọi là các nhà cung cấp trò chơi mà chúng tôi đang liên kết có bất kỳ hành động nào liên quan đến việc thu thập, xử lý hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ đảm bảo tuân thủ các quy định của chính sách bảo mật này.

(3) Ngoại trừ điều khoản nêu trên, chính sách bảo mật này không áp dụng với các tổ chức khác ngoài chúng tôi, không áp dụng cho nhân viên mà không thuộc sự quản lý của chúng tôi. Ví dụ về các mục mà chính sách bảo mật này không áp dụng như sau:

    1. Nếu trang web/ứng dụng của chúng tôi cung cấp liên kết mạng đến các trang web khác, chính sách bảo mật này không áp dụng cho các trang web được liên kết. Vui lòng tham khảo chính sách bảo vệ quyền riêng tư của các trang web được liên kết.
    2. Các nhà sản xuất quảng cáo trên trang web/ứng dụng của chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin của bạn. Những nhà quảng cáo này có chính sách bảo vệ quyền riêng tư của riêng họ và các biện pháp xử lý dữ liệu của họ không áp dụng cho chính sách bảo mật này và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.
    3. Thông tin cá nhân như email, tên, v.v. mà bạn tự nguyện tiết lộ hoặc tiết lộ cho bên thứ ba trong phòng trò chuyện và diễn đàn thảo luận trên các nền tảng hoặc dịch vụ khác nhau dưới tên của chúng tôi. Hình thức cung cấp thông tin này không áp dụng cho chính sách bảo mật này.

2. Thu thập dữ liệu

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn để xác nhận danh tính người dùng của bạn trên trang web/ứng dụng hoặc đường dây dịch vụ khách hàng của chúng tôi và để cung cấp cho bạn các dịch vụ khác nhau, phạm vi như sau:

(1) Khi bạn sử dụng trang web/ứng dụng của chúng tôi, tham gia thành viên, đăng ký các dịch vụ khác nhau, tham gia các hoạt động quảng cáo hoặc dịch vụ trò chơi đổi thưởng. 

Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân tùy theo tình hình thực tế, bao gồm nhưng không giới hạn tên, số CMND, số điện thoại di động, số tài khoản ngân hàng, địa chỉ email, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ, v.v.

(2) Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin bạn cung cấp ở trên và chúng tôi cũng sẽ lưu giữ các bản ghi liên quan, được tạo trên hệ thống khi bạn duyệt hoặc hỏi trực tuyến, bao gồm địa chỉ IP, thời gian sử dụng, trình duyệt, thông tin trong cookie, lịch sử duyệt và nhấp chuột, giao tiếp lịch sử, vị trí và thông tin thanh toán, lịch sử sử dụng và các dữ liệu khác.

(3) Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn thông qua các trang web/ứng dụng dịch vụ khách hàng, đường dây nóng dịch vụ khách hàng, v.v. về mục đích, đối tượng sử dụng, thời gian và các thông tin khác về việc thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.

(4) Bạn có thể tự do lựa chọn điền thông tin cá nhân (ngoại trừ những thông tin cá nhân có đăng ký trên pháp luật), nhưng nếu thông tin được cung cấp không đầy đủ hoặc không chính xác, chúng tôi sẽ không đảm bảo tính toàn vẹn của nó.

Nếu thông tin cá nhân bạn cung cấp cố tình mạo danh người khác, vi phạm trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục, xâm phạm quyền của người khác hoặc liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật và quy định khác. 

Chúng tôi có thể từ chối hoặc hủy bỏ việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi và bạn phải chịu mọi trách nhiệm pháp lý.

(5) Theo quy định của Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân (sau đây gọi tắt là Luật Dữ liệu Cá nhân) và các quy định pháp luật có liên quan, bạn có thể hỏi, đọc, sao chép, bổ sung, sửa chữa, yêu cầu ngừng thu thập, xử lý, sử dụng và xóa dữ liệu cá nhân của bạn và bạn có thể liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng trực tuyến để xử lý. 

Chúng tôi sẽ dựa vào quy định của pháp luật để xử lý bảo mật và giải quyết các yêu cầu của bạn về thông tin cá nhân của bạn phù hợp.

3. Sử dụng dữ liệu

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo mục đích cụ thể đã nêu khi chúng tôi thu thập thông tin đó và trong phạm vi luật pháp và quy định có liên quan (ví dụ: gửi hóa đơn, tạo tệp thành viên, thông báo cho bạn về thông tin liên quan đến dịch vụ, v.v.).

Chúng tôi sẽ không bao giờ tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba, xử lý hoặc sử dụng dữ liệu đó bên ngoài khu vực hoạt động của chúng tôi, hoặc sử dụng dữ liệu đó cho các mục đích khác ngoài mục đích thu thập, trừ khi chúng tôi nhận được sự đồng ý của bạn hoặc được yêu cầu cụ thể bởi các luật và quy định khác.

Nếu cần ủy thác cho các công ty liên quan hoặc bên thứ ba (chẳng hạn như nhà điều hành hậu cần, nhà điều hành dòng tiền, nhà cung cấp dịch vụ thông tin) cung cấp dịch vụ, chúng tôi sẽ thực hiện giám sát cần thiết để đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân của bạn.

4. Bảo vệ dữ liệu

(1) Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bằng các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt. Mạng/hệ thống/chương trình/thiết bị đầu cuối/nhân viên thu thập, xử lý hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn sẽ được đưa vào hệ thống an ninh của chúng tôi để đảm bảo bảo vệ tối ưu thông tin cá nhân của bạn, đồng thời đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của Cơ quan có các yêu cầu nghiêm ngặt để ngăn chặn truy cập của nhân viên trái phép.

Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp đào tạo toàn diện về bảo vệ thông tin cá nhân cho nhân viên nội bộ, bất kỳ ai vi phạm nghĩa vụ bảo mật sẽ phải chịu chế tài của pháp luật và quy định nội bộ của công ty trừng phạt.

(2) Các biện pháp tự bảo vệ của người dùng: Vui lòng giữ an toàn cho mật khẩu và/hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn và không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào, đặc biệt là mật khẩu cho bất kỳ ai. Sau khi tham gia vào các dịch vụ trực tuyến mà chúng tôi cung cấp, hãy đảm bảo đăng xuất tài khoản ngay sau đó.

Nếu bạn cung cấp thông tin cá nhân nêu trên cho người khác hoặc do chính bạn làm lộ thông tin cá nhân của bạn, bạn phải chịu rủi ro và trách nhiệm do rò rỉ thông tin cá nhân.

5. Sử dụng Cookie

Trang web hoặc máy chủ ứng dụng của chúng tôi sẽ ghi lại thông tin cookie, bao gồm thông tin thiết bị bạn sử dụng, trang web bạn đọc, địa chỉ IP và tên miền, cùng các thông tin khác để cung cấp nội dung tùy chỉnh và tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng của bạn.

Thông tin này chỉ được sử dụng để phân tích thống kê dữ liệu và không liên quan đến thông tin nhận dạng cá nhân của bạn. Thông tin này sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm, dịch vụ, nội dung trang web, hệ thống và quảng cáo của chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho các nhà quảng cáo làm cơ sở để đánh giá hiệu quả của quảng cáo.

Bạn có thể sửa đổi việc chấp nhận cookie trong trình duyệt của mình. Nếu bạn chọn từ chối tất cả cookie, một số chức năng có thể không hoạt động bình thường.

6. Các tình huống chia sẻ dữ liệu cá nhân với bên thứ ba

Chúng tôi sẽ không bao giờ bán, trao đổi, cho thuê hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba dưới những hình thức trá hình khác. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba khi luật pháp và các quy định có quy định khác hoặc trong một trong các trường hợp sau:

(1) Khi được yêu cầu bởi các đơn vị tư pháp hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác theo luật pháp và các quy định và thông qua các thủ tục pháp lý và chính thức.

(2) Cần phải thúc đẩy lợi ích công cộng hoặc ngăn chặn những tổn hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của người khác.

(3) Để tránh nguy hiểm đến tính mạng, cơ thể, tự do hoặc tài sản của bạn.
Ví dụ: khi không rõ nơi ở của bạn, hãy cung cấp thông tin về vị trí của bạn cho bên thứ ba có quyền được biết.

(4) Nhận được sự đồng ý của bạn theo luật.

(5) Có lợi cho quyền và lợi ích của mình.

7. Sửa đổi và tư vấn chính sách bảo vệ quyền riêng tư

(1). Để thực sự bảo vệ quyền riêng tư của bạn, chúng tôi có quyền sửa đổi chính sách bảo mật này bất kỳ lúc nào trong phạm vi được pháp luật cho phép. 

Lần cuối cùng chúng tôi cập nhật chính sách này là ngày 01 tháng 11 năm 2021. Các điều khoản sửa đổi sẽ được thông báo trên trang web/ứng dụng của chúng tôi và sẽ có hiệu lực kể từ ngày thông báo.

(2) Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web/dịch vụ APP của chúng tôi sau bất kỳ sửa đổi hoặc thay đổi nào đối với chính sách bảo mật này, điều đó có nghĩa là bạn đã đọc, hiểu và đồng ý tuân theo các sửa đổi hoặc thay đổi của chính sách này.

(3) Mọi thắc mắc về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng trực tuyến để được tư vấn.